Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Vše

Newsletter 8. 11. 2021

Newsletter Listopad 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat.

Newsletter 6. 10. 2021

Newsletter Říjen 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat.

Novinka 13. 9. 2021

Společnost bez právní subjektivity a společné jmění manželů

Článek nastiňuje klíčové otázky pro řešení vztahů společnosti bez právní subjektivity a společného jmění manželů, kterými jsou zejm. vlastnické právo k věcem ve společnosti nabytých před a za trvání manželství a vypořádání účasti ve společnosti při zániku společného jmění manželů.

JUDr. Petr Večeřa, advokát

Newsletter 8. 9. 2021

Newsletter Září 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat.

Newsletter 9. 8. 2021

Newsletter Srpen 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat.

Publikovaný článek 5. 8. 2021

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu od 1.1.2022

Článek přináší přehled nejpodstatnějších změn v exekucích, které přinese novela o.s.ř. a exekučního řádu k 1.1.2022, včetně zastavování bezvýsledných exekucí, zastavování bagatelních exekucí do 1500 Kč, změn ve způsobu započítávání vymoženého plnění či nových povinností plátců mzdy.

Mgr. Juraj Greš, advokát

Publikovaný článek 22. 7. 2021

Zamyšlení nad podmíněným odsouzením a prodloužením zkušební doby

Článek publikovaný na serveru epravo.cz se zaměřuje na problematiku spáchání trestného činu ve lhůtě pro rozhodnutí o podmíněném odsouzení, tedy spáchání trestného činu v roční lhůtě pro rozhodnutí o podmíněném odsouzení následující již po uplynutí prvně stanovené zkušební doby.

Mgr. Ondřej Sasín, advokátní koncipient

Newsletter 8. 7. 2021

Newsletter Červenec 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat.

Publikovaný článek 14. 6. 2021

Na cestě ke spravedlivému určení vypořádacího podílu člena bytového družstva

Článek se zabývá dlouho a stále diskutovaným a vyvíjejícím se problémem zákonného a spravedlivého určení výše vypořádacího podílu bývalého člena bytového družstva, který pozbývá členství v bytovém družstvu jinak než v souvislosti s převodem či přechodem družstevního podílu, tj. například v důsledku jeho vyloučení z družstva nebo snad ještě častěji v rámci exekučního či insolvenčního řízení vedeného proti němu.

Mgr. Hynek Mádl, advokát

Newsletter 7. 6. 2021

Právo News červen 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat

Publikovaný článek 8. 5. 2021

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů 2021

Článek popisuje, jaké změny přináší nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který bude účinný od 1.6.2021, včetně sankcí za nedodržení stanovených povinností.

JUDr. Andrea Kovač Muzikářová, advokátka

Newsletter 7. 5. 2021

Právo News květen 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat

Publikovaný článek 20. 4. 2021

Vady převáděné nemovitosti, odstoupení od smlouvy a dobré mravy

Naše advokátní kancelář zaznamenala úspěch se svým dovoláním u Nejvyššího soudu ČR, který sám svým rozhodnutím změnil rozsudky soudu prvého stupně a soudu odvolacího tak, že zamítl žalobu na určení vlastnického práva k pozemkům v důsledku odstoupení od kupní smlouvy ze strany žalobce pro rozpor odstoupení s dobrými mravy.

Mgr. Jakub Žiška, advokát

Newsletter 8. 4. 2021

Právo News duben 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat

Publikovaný článek 1. 4. 2021

Náhrada škody podle pandemického zákona

Pokračování příspěvku na téma nového tzv. pandemického zákona se zaměřuje na problematiku náhrady škody v režimu pandemického zákona a odpovědnosti státu za škodu způsobenou fyzickým i právnickým osobám během stavu pandemické pohotovosti.

Mgr. Martina Staňková, advokátka

Publikovaný článek 15. 3. 2021

Pandemický zákon jako právní rámec pro efektivní zvládnutí epidemie COVID- 19?

V legislativní smršti by neměl uniknout pozornosti v podstatě každého občana a podnikatelů zvláště, tzv. pandemický zákon. Jedná se o zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID- 19, který nabyl účinnosti 27. 2. 2021 na dobu jednoho roku, tedy do 28. 2. 2022.

Mgr. Martina Staňková, advokátka

Newsletter 8. 3. 2021

Právo News březen 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat

Newsletter 8. 2. 2021

Právo News únor 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat

Publikovaný článek 11. 1. 2021

Ve stínu daňové novely aneb o čem se nemluví

Článek poukazuje zásadní zvýšení daní zavedené daňovou novelou účinnou od 1.1.2021 ve vztahu k některým příjmům, o kterém se veřejně dosud takřka nemluví.

JUDr. Vladimír Muzikář, advokát

Newsletter 8. 1. 2021

Právo News leden 2021

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat

Publikovaný článek 5. 1. 2021

Koronavirus, práce z domu a stravenky

Článek se zaměřuje na možnosti smluvního nastavení práce z domu (nejen) v současné době pandemie nemoci Covid-19.

Mgr. Ondřej Sasín, advokátní koncipient

Newsletter 9. 12. 2020

Právo News prosinec 2020

Informace o velké novele zákona o obchodních korporacích, významné novele zákoníku práce a vyjádření Nejvyššího soudu k podnájmu.

Publikovaný článek 9. 12. 2020

Epidemie koronaviru, nouzový stav a insolvence

Současná situace kolem pandemie nemoci COVID-19 může vést u značného množství podnikatelů k závažným finančním problémům, v jejichž důsledku se tito podnikatelé mohou dostat do úpadku.

Mgr. Juraj Greš, advokát

Novinka 8. 12. 2020

Máme nové webové stránky

Připravili jsme pro Vás zcela nový web o naší kanceláři. Přečtěte si, co všechno na něm naleznete.

Redakce

Newsletter 28. 11. 2020

Právo News listopad 2020

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat

Novinka 9. 11. 2020

Koronavirus, nouzový stav a právo

Pandemie Covid-19 citelně zasáhla podnikatelskou i osobní sféru takřka každého z nás. Jsme tu od toho, abychom Vám pomohli tyto dopady mírnit.

Newsletter 10. 10. 2020

Právo News říjen 2020

Přinášíme Vám měsíční přehled několika novinek v právním světě, které by Vás mohly zajímat

Publikovaný článek 31. 5. 2020

Koronavirus a smlouvy o zájezdu

V tomto článku publikovaném na epravo.cz se dočtete,  jak lze postupoval v situaci, kdy v důsledku pandemie koronaviru nelze nastoupit zakoupený zájezd.

JUDr. Petr Večeřa, advokát

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany


    Právní služby