Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Září 2022

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Byl přijat zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a to s účinností k 1.10.2022. Novela mění vymezení postavení skutečného majitele, kdy zcela mizí dosavadní kritérium tzv. koncového příjemce i osoby s koncovým vlivem a nově se zavádí základní materiální vymezení skutečného majitele jako každé fyzické osoby, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Rovněž se rozšiřuje působnost zákona, kdy nově budou muset údaje o svém skutečném majiteli evidovat i subjekty, které tuto povinnost dle předchozího znění zákona neměly, jako např. církve a náboženské společnosti, politické strany a politické hnutí, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, honební společenstva či společenství vlastníků jednotek. Subjekty, které již měly zapsaného skutečného majitele podle dosavadní právní úpravy, jsou povinny provést revizi zapsaných údajů v kontextu nové právní úpravy.

Zákaz prodeje vybraných plastových výrobků

Byl přijat nový zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který mj. zakazuje uvádět na trh nebo do oběhu vybrané plastové výrobky, jako jsou např. příbory, talíře, brčka, nápojová míchátka či nádoby na nápoje a potraviny z expandovaného polystyrenu. Většina ustanovení zákona nabývá účinnosti dne 1.10.2022.

NSS potvrdil, že zákaz prodeje o vybraných státních svátcích neplatí pro výdejny zboží

Nejvyšší správní soud opětovně rozhodnul, že zákaz prodeje o státních svátcích nedopadá na výdejny e-shopů, a to ani na ty, které mají plochu větší než 200 m2. NSS dospěl k závěru, že u zboží zakoupeného zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu jeho pouhé vydání v provozovně, i včetně uskutečnění případné platby za zboží v provozovně, nelze považovat za prodej v maloobchodě či v provozovně ve smyslu § 1 odst. 1, resp. § 3 odst. 1 zákona o prodejní době, neboť rozhodující fáze prodeje (uzavření kupní smlouvy) se neuskutečnila v provozovně, nýbrž na internetových stránkách. Samotné otevření provozovny pouze pro výdej zboží zakoupeného zákazníky přes e-shop nepředstavuje dle NSS porušení označených ustanovení zákona o prodejní době.

 

 

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby