Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Únor-Březen 2024

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti  k přiznávání náhrady nákladů oprávněných při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo v únoru 2024 nové stanovisko k posouzení otázky, zda lze oprávněným přiznávat náhradu nákladů řízení při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí. Ministerstvo dospělo k závěru, že soudní exekutoři mohou při zohlednění ve stanovisku předestřených předpokladů týkajících se zejm. zavinění za zastavení exekuce, výše přiznávaných nákladů a účelnosti přiznaných úkonů právní služby v usnesení o zastavení exekuce pro bezvýslednost přiznávat náhradu nákladů oprávněným.

Nové evropské nařízení o jednotném trhu digitálních služeb („DSA“) vstoupilo v účinnost

Tzv. nařízení o digitálních službách vstoupilo v únoru 2024 v účinnost. Nařízení upravuje sektor digitálních služeb v rámci EU, stanovuje pravidla a povinnosti pro digitální služby, které fungují jako online zprostředkovatelé (např. velká internetová tržiště a sociální sítě) a chrání zejm. práva uživatelů.

Smluvní pokuta a moderační právo soudu

Mezi právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14.2.2024 byla přijata i tato:

Za návrh na snížení smluvní pokuty ve smyslu § 2051 o. z. lze považovat takový procesní úkon (námitku) dlužníka (žalovaného), ze kterého je patrno, že se dlužník domáhá (byť i jen částečného) zamítnutí žaloby z důvodu, že má požadovanou smluvní pokutu za nepřiměřenou (popírá přiměřenost její výše); není nezbytné, aby se dlužník výslovně dožadoval aplikace moderačního oprávnění soudem, tj. aby výslovně navrhoval snížení smluvní pokuty.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby