Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Květen 2022

Stav pandemické pohotovosti zrušen

Poslanecká sněmovna schválila zrušení stavu pandemické pohotovosti, který umožňoval vydávat plošná protikoronavirová opatření bez nutnosti vyhlašovat nouzový stav. Končí tak mj. povinnost nosit roušky či respirátory, a to i ve zdravotnických zařízeních.

Náklady v řízení o vypořádání spoluvlastnictví ponese každý ze svého

Ústavní soud rozhodl, že řízení o zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání má povahu tzv. iudicii duplicis, kdy nelze vycházet ze zásady procesního úspěchu ve věci, ale je nutno uplatňovat princip, že žádný z účastníků nevychází z řízení s menší hodnotou, než se kterou do něj vstupoval, a proto je třeba postupovat zásadně podle § 142 odst. 2 občanského soudního řádu, podle kterého si každý účastník řízení ponese své náklady sám. Ústavní soud tím postavil najisto otázku, která byla obecnými soudy rozhodována značně rozdílně, kdy některé soudy měly tendenci přiznávat náhradu nákladů řízení té straně, jejímuž návrhu na způsob vypořádání spoluvlastnictví soud v daném řízení přisvědčil.

Spolky s odborným právním zázemím mají zásadně právo na náklady za právní zastoupení

Ústavní soud dospěl k závěru, že obsahem práva na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod je oprávnění účastníka řízení rozhodnout se, zda se v řízení nechá zastoupit právním zástupcem. Dle ÚS omezí-li obecný soud náklady na odborné právní zastoupení spolku, který s ohledem na účelové zaměření své činnosti disponuje odborným právním zázemím a jehož činnost není materiálně ani personálně navázána na výkon veřejné moci či veřejné prostředky, postupuje, spočívá-li jeho úvaha toliko na právní odbornosti a účelovém zaměření činnosti spolku, v rozporu s jeho právem na soudní ochranu.  Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je spolek ve sporu úspěšný, není skutečnost, že disponuje s ohledem na své zaměření odborným právním zázemím, sama o sobě důvodem pro odnětí práva na náklady za právní zastoupení. To však soudům nebrání při posouzení tzv. účelnosti a potřebnosti nákladů zohlednit okolnosti, které mohou vést k omezení práva na náhradu nákladů řízení, jako např. jde-li o zneužití práva či o nadbytečné nebo s věcí nesouvisející náklady.

 

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby