Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Leden 2024

Přehled některých legislativních změn

  • daňové změny, konsolidační balíček (zejm. změny sazeb DPH, změna spotřební daně, zvýšení daně z nemovitosti, změny ve slevách na dani z příjmu, změna výše odvodů u zaměstnanců i OSVČ atd.)
  • zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč na 350 000 Kč u dětí narozených od 1.1.2024, zkrácení hraniční doby výplaty dávky o jeden rok na tři roky
  • zpřísnění pravidel pro agentury práce, změna vymezení pojmu nelegální práce, úprava přestupku zastřeného zprostředkování práce
  • novela zákona o matrikách a občanského zákoníku – změny při vydávání matričních dokladů, a to i v elektronické podobě, ,změny v orgánech, před nimiž lze uzavřít sňatek, změny týkající se prohlášení o společném příjmení
  • stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024 vyhláškou

Nejvyšší soud ke zvýšeným nákladům při nezbytné cestě

Mezi právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13.12.2023 byla přijata i tato: Náhrada poskytovaná oprávněným z práva nezbytné cesty za zvýšené náklady při spoluužívání nezbytné cesty není v zásadě součástí úplaty za povolení nezbytné cesty a nelze o ní rozhodnout již v rozsudku, kterým se nezbytná cesta povoluje.

Nejvyšší soud k účinku speciálního inhibitoria na zástavního věřitele

Mezi právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13.12.2023 byla přijata i tato:

Omezení v nakládání s nemovitou věcí povinného postiženou exekučním příkazem se po dobu trvání účinků speciálního inhibitoria dle § 47 odst. 6 exekučního řádu vztahuje i na jednání zástavního věřitele směřující k prodeji této nemovité věci na základě předchozího ujednání se zástavcem (§ 1359 odst. 1 o. z.). Návrh na vklad vlastnického práva podle kupní smlouvy o prodeji nemovité věci povinného uzavřené zástavním věřitelem v rozporu s účelem speciálního inhibitoria katastrální úřad zamítne podle § 17 odst. 1 písm. f) katastrálního zákona.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby