Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Leden 2023

Jednodušší založení SRO

Dne 15.1.2023 nabude účinnosti zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků, díky němuž dojde mj. ke zjednodušení procesu zakládání společností s ručením omezeným. Zakladatelé budou například moci využít vzor společenské smlouvy dostupný na webu Ministerstva spravedlnosti, jehož využití bude spojeno s osvobozením od soudního poplatku za zápis do obchodního rejstříku notářem a sníženou sazbou odměny notáře. Dále dojde např. ke zrušení povinnosti získat živnostenské oprávnění před vznikem společnosti, nově tedy bude možné, aby zakladatelé u notáře společnost založili a notář ji bude moci rovnou i zapsat do obchodního rejstříku, přičemž nezávisle na tom budou zakladatelé moci vyřizovat živnostenské oprávnění na živnostenském úřadu (nebude tedy již nadále nutné společnost nejdříve založit, pak získat živnostenské oprávnění a teprve poté ji nechat zapsat do obchodního rejstříku).

Daňové legislativní změny

K 1.1.2023 došlo též ke změně celé řady daňových předpisů, např. vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která zvyšuje limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na dva miliony korun českých. Dále vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která mění pravidla týkající se paušální daně pro OSVČ. Paušální daň budou nově moci využít všichni podnikatelé, jejichž roční obrat nedosáhne dvou milionů korun českých a kteří nebudou registrovaní jako plátci DPH. Pokud jde o výši paušální daně, bude tato nově odstupňována do tří pásem dle výše příjmu a typu poplatníka.

Dle Nejvyššího soudu nejde o omluvitelnou pohnutku, je-li ublíženo na zdraví v reakci na porušení dopravních předpisů poškozeným

Mezi právní věty rozhodnutí, schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu 15. prosince 2022, byla zařazena i právní věta rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.2.2022, sp. zn. 11 Tdo 123/2022, podle níž platí, že tzv. omluvitelnou pohnutku ve smyslu § 146a tr. zákoníku (který upravuje trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky jako jednání, kdy někdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného) zpravidla nemůže vyvolat předchozí nebezpečné jednání poškozeného jako účastníka silničního provozu, které bylo v rozporu s dopravními předpisy a obviněný jím mohl být rozhořčen.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby