Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Duben 2021

Novela občanského soudního řádu zavádí tzv. chráněné účty

Od července tohoto roku budou dlužníci oprávněni v rámci exekuce požádat o založení chráněného účtu, který by měl zabránit případné neoprávněné exekuci nezabavitelných finančních částek. Zřízení chráněného účtu bylo zavedeno zákonem č. 38/2021 Sb., který měl být původně účinný od 1. 4. 2021, nyní došlo k tříměsíčnímu odkladu za účelem přípravy bank na tuto novou právní úpravu.

Aktuální vybraná pandemická legislativa

–         Nouzový stav byl prodloužen do 11.dubna, stále platí celá řada opatření, zejména zákaz většiny maloobchodního prodeje i poskytování služeb v provozovnách, výrazné omezení pohybu zejm. mezi jednotlivými okresy, přísné požadavky na nošení ochranných prostředků dýchacích cest, bylo zavedeno povinné testování zaměstnanců.

–         Ústavní soud odmítl z procesních důvodů návrh skupiny senátorů na zrušení usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 14. 2. 2021. V rámci tzv. obiter dictum však Ústavní soud konstatoval, že ústavní zákon o bezpečnosti České republiky nelze vykládat prostřednictvím běžného zákona o krizovém řízení. Jestliže tedy ústavní zákon o bezpečnosti České republiky kogentně stanoví, že vláda může vyhlásit nouzový stav nejdéle na dobu 30 dnů a uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny, jiný postup při prodloužení nouzového stavu není možný. Ústavní soud dospěl k závěru, že nezmění-li se skutečnosti, na základě kterých byl vyhlášen nouzový stav, nelze „nově“ vyhlásit nouzový stav vládou od okamžiku, kdy „povolený“ nouzový stav skončil a Poslanecká sněmovna s jeho prodloužením nesouhlasila. Ustanovení krizového zákona o možnosti hejtmana požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu není možné vykládat tak, že jde o jakousi výjimku ve vztahu k možnosti prodlužování nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou.

Nekalé obchodní praktiky na eshopu

Městský soud v Praze dospěl ve svém aktuálním rozhodnutí k závěru, že chování internetového prodejce, který automaticky svým zákazníkům vloží do košíku další – doplňkový – produkt k jimi zvolenému zboží, je nekalou obchodní praktikou. Soud dospěl k závěru, že přijatelná míra působení prodávajícího na spotřebitele byla automatickým přidáním souvisejícího produktu do košíku dalece překročena. Městský soud v Praze označil automatické přidání dalšího produktu, o který spotřebitel sám zájem neprojevil, do košíku při nákupu zboží na internetových stránkách za nepřijatelné presumování projevu vůle spotřebitele směřujícího ke koupi takového zboží.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby