Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Červen 2021

Omezení nahlížení do katastru nemovitostí nakonec zřejmě nebude realizováno

Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí měla být v průběhu června 2021 upravena tak, aby anonymním (nepřihlášeným) uživatelům byly zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních, nikoliv údaje o vlastnících nemovitostí a účastnících řízení. Kompletní údaje měly být dostupné pouze pro uživatele přihlášené prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – eidentita.cz nebo pomocí účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Důvodem těchto zamýšlených úprav měla být zvýšená ochrana osobních údajů a omezení nezákonného vytěžování databáze softwarovými roboty. Dle aktuálního vyjádření ČÚZK a Ministerstva zemědělství bylo od záměru upuštěno, ochrana před vytěžování databáze roboty bude zajištěna pouze prostřednictvím testu CAPTCHA.

Problematika tzv. souběhu funkcí stále není uspokojivě vyřešena

České soudy si ani po mnoha letech nejednotného posuzování otázky tzv. souběhu funkcí a četných obratech v rozhodovací praxi nejsou jisty, jak mají řešit otázku souběhu funkcí, když ředitel firmy jako její zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti. Nejvyšší správní soud předložil ESD předběžnou otázku, zda je tento souběh funkcí v souladu s právem EU.

Přísnější trestání trestných činů spáchaných za stavu nouze

Velký senát Nejvyššího soudu provedl výklad týkající se tzv. nadměrné kriminalizace bagatelních deliktů ve stavu nouze. Podle Nejvyššího soudu se krádeže uskutečněné v době nouzového stavu mají trestat přísněji jen tehdy, pokud věcně souvisejí s pandemickou situací, případně pokud pachatelé zneužili mimořádné okolnosti.

Nejvyšší správní soud vyložil, kam (ne)sahají pravomoci Ministerstva zdravotnictví dle pandemického zákona

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí z 21.5.2021 jasně dovodil, že pro plošné a preventivní omezení činnosti provozoven stravovacích služeb a provozu heren a kasin tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, neskýtá pandemický zákon žádnou oporu. Nejvyšší správní soud dále dovodil, že ani na základě § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví nelze preventivně zakázat přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, v hernách a kasinech. Zákon o ochraně veřejného zdraví sice umožňuje Ministerstvu zdravotnictví uzavřít i provozovny stravovacích služeb, nicméně cílem uzavření by muselo být omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami. Předmětné ustanovení pandemického zákona nelze dle NSS chápat tak, že osobou podezřelou z nákazy může být bez dalšího každý. (Teoreticky nelze dle NSS vyloučit, že v extrémní situaci by ohniskem nákazy mohla být celá Česká republika, a osobou podezřelou z nákazy tudíž každý, kdo se vyskytuje na jejím území, ale samotný fakt, že probíhá celosvětová pandemie, by k takovému závěru sám o sobě automaticky nemohl stačit).

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby