Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Září 2023

Nový zákon o preventivní restrukturalizaci

Prezident republiky podepsal nový zákon o preventivní restrukturalizaci. Institut preventivní restrukturalizace by měl přinést obchodním korporacím možnost pokusit se ve spolupráci se svými věřiteli vyřešit své potíže a vyhnout se úpadku. Více informací o tomto předpisu se můžete dočíst v článku, který jsme na toto téma publikovali zde: https://www.muzikarpartners.cz/k-zakonu-o-preventivni-restrukturalizaci/

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

Prezident republiky podepsal novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Novela má od příštího roku přinést např. změny v systému trestných bodů, řidičské průkazy na zkoušku, možnost řídit automobil již od 17 let pod dohledem mentora nebo možnost na některých úsecích dálnice zvýšit maximální povolenou rychlost na 150km/hod.

Nejvyšší soud se vyjádřil ke smluvní pokutě za neuzavření realitní smlouvy

Nejvyšší soud řešil případ, kdy realitní zprostředkovatel uzavřel tzv. rezervační smlouvu s prodávajícími a se zájemci o koupi nemovitosti obsahující ujednání o smluvní pokutě pro případ neuzavření kupní smlouvy. Zájemci projevili vážný zájem nabízenou nemovitost koupit, k uzavření kupní smlouvy s prodávajícími však nakonec nedošlo, protože realitní zprostředkovatel nezajistil zápis předmětného pozemku do katastru nemovitostí a nevyřešil problém s chybějícími přípojkami a s přístupovou cestou. Zájemci tedy od rezervační smlouvy odstoupili a domáhali se vrácení tzv. rezervačního poplatku, ten jim však realitní zprostředkovatel odmítl vrátit s tím, že si jej ponechal jako smluvní pokutu za to, že nedošlo k uzavření smlouvy. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že posuzovaná smlouva je smlouvou o realitním zprostředkování a že realitní kancelář (realitní zprostředkovatel) nemůže požadovat smluvní pokutu za to, že zájemce o koupi (spotřebitel) neuzavře s prodávajícím tzv. realitní smlouvu.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby