Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Březen 2023

Za nevyžádaná obchodní sdělení bude lidem hrozit pokuta 100 tisíc Kč

Prezident republiky podepsal dne 22.2.2023 novelu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, podle které bude mj. nově hrozit fyzickým osobám pokuta až sto tisíc korun českých za zasílání obchodních sdělení bez souhlasu adresáta, sankce bude ukládat Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nejvyšší soud vyložil, jak široce lze vymezit trest zákazu činnosti právnické osobě

Na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu konaném dne 22. února 2023 byla schválena i právní věta usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2022, sp. zn. 5 Tdo 1358/2021, z níž vyplývá, že trest zákazu činnosti uložený právnické osobě podle § 73 odst. 1, 3 trestního zákoníku a § 20 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob může být vymezen i tak široce, že se jím zakazuje výkon všech předmětů podnikání, které má právnická osoba zapsané v příslušném veřejném rejstříku, pokud je to odůvodněno souvislostí se spáchanou trestnou činností, např. s trestným činem poškození věřitele podle § 222 trestního zákoníku, který se může týkat každého z předmětů podnikání.

Nejvyšší soud dovodil aplikaci zásady zákazu reformationis in peius v řízení o vypořádání SJM

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 26. 1. 2023, č. j. 22 Cdo 2258/2021-460 dovodil povinnost odvolacího soudu dodržovat zásadu zákazu reformationis in peius, tedy že řízení o vypořádání společného jmění manželů u odvolacího soudu nemůže skončit pro účastníka, který jediný podal odvolání, hůře než výsledek řízení před soudem prvního stupně, a to ačkoliv je tato zásada typická pro trestní řízení. Podle předmětného rozsudku, v němž se řešila disparita podílů, platí, že „Zákaz změny k horšímu se v řízení projevuje v tom, že strana, která využila opravného prostředku, nemůže mít v důsledku rozhodnutí opravného soudu horší postavení, než jaké jí přiznávalo napadené rozhodnutí, tj. prvostupňové rozhodnutí nesmí odvolací soud změnit k tíži odvolatele. Pokud podaly odvolání obě strany, může se rozhodnutí odvolacího soudu pohybovat jenom v rámci vymezeném odvoláními obou stran. V této situaci může dojít ke změně k horšímu, nikoliv však na základě odvolání toho, k jehož tíži změna jde, ale proto, že se odvolala i protistrana. Zákaz reformace in peius je tím zachován, protože straně nejde k tíži vlastní procesní jednání, ale procesní jednání jejího odpůrce.“

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby