Právní služby

Insolvenční právo a vymáhání pohledávek

Máme zkušenosti s řešením desítek tisíc případů vymáhání pohledávek ročně. Disponujeme vlastním a léty prověřeným systémem efektivního vymáhání pohledávky.

Oblasti, které Vás zajímají

 • Předsoudní výzva, uznání dluhu
 • Žaloba a platební rozkaz
 • Rozhodčí řízení
 • Exekuční řízení – exekuční návrh, přihláška do dražby, vyloučení věci z exekuce
 • Řízení o výkon rozhodnutí
 • Insolvenční návrh
 • Přihláška pohledávky do insolvence
 • Incidenční spory
 • Vyloučení věci z majetkové podstaty

Vymáhání pohledávek

Zajišťujeme komplexní servis pro vymáhání pohledávek. Sepíšeme předsoudní výzvu k úhradě, komunikujeme s dlužníkem, připravíme uznání dluhu a splátkový kalendář, podáme žalobu či návrh na vydání platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu nebo evropského platebního rozkazu, jakož i návrh na vydání rozhodčího nálezu,  zastoupíme Vás v soudním i rozhodčím řízení, podáme návrh na zahájení exekuce, zastoupíme Vás v exekučním řízení, podáme přihlášku pohledávky do dražby apod.

 

Insolvence

Zastupujeme klienty v insolvenčních řízeních, zejména při podání věřitelského insolvenčního návrhu nebo při přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, na schůzi věřitelů a přezkumném jednání či v komunikaci s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem. Zastoupíme Vás též v incidenčních sporech.

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany  Právní služby