Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Opravy kotlů a kamen. Povinnost nájemce nebo pronajímatele?

Nejeden pronajímatel zažil spor s nájemcem o to, jaké všechny náklady spojené s užíváním bytu musí nájemce hradit. Přestože nám vládní nařízení k občanskému zákoníku na spoustu otázek dávají odpověď, jsou situace, kdy odpověď není úplně jednoznačná. Jak je tomu v případě oprav plynových kamen či kotlů? Tato otázka nabývá v zimním období na aktuálnosti.

V první řadě doporučujeme zásadně práva a povinnosti stran týkající se běžných oprav a údržby zahrnout do textu nájemní smlouvy. Přestože valná většina situací vyplývá právě z podzákonných předpisů, běžný nájemce tato svá práva a povinnosti znát téměř jistě nebude. Doporučujeme proto do textu smlouvy zahrnout alespoň z Vašeho pohledu ty nejčastější opravy a údržby, které konkrétní byt vyžaduje.

Ustanovení § 2257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), stanovuje, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Co se běžnou údržbou a drobnými úpravami rozumí, pak podrobněji stanovuje vládní nařízení č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (dále jen „nařízení“).

Dle § 4 písm. h) nařízení se drobnou opravou rozumí také „opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení“.

Opravy plynových (či jiných) kamen a kotlů jdou tak zcela evidentně k tíži nájemce. Jediným limitem v tomto ohledu je finanční nákladnost oprav. Pokud celková výše všech drobných oprav v bytě přesáhne za kalendářní rok částku 100 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu, vše, co přesáhne tuto částku, už se nepovažuje za drobnou opravu v bytě (§ 5 nařízení).

Oběma stranám nájemního vztahu doporučujeme blíže specifikovat vzájemná práva a povinnosti v nájemní smlouvě.

JUDr. Ondřej Sasín, advokátní koncipient

Muzikář & Partners, advokátní kancelář Brno

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby