Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Květen 2021

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

K 1.6.2021 nabude účinnosti zcela nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Tento zákon sice v určitých ohledech navazuje na současnou právní úpravu, nicméně zavádí nové, upřesňující definice skutečného majitele, a stanovuje evidujícím osobám další povinnosti. Na rozdíl od současné právní úpravy nový zákon zavádí citelné sankce za neplnění předepsaných povinností. Podrobnosti se můžete dočíst v aktuálním článku na toto téma umístěném na našich webových stránkách.

Parlament schválil novelu volebního zákona

V návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 2.února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 (o kterém jsme informovali v únorovém newsletteru), jímž Ústavní soud zrušil některá ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky z důvodu porušení rovnosti volebního práva a šance kandidujících stran, schválil Senát  novelu volebního zákona (a to ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou), která má na nález ÚS reagovat.

Záruční lhůta po výměně zboží

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 416/2020 dospěl k závěru, že počátek běhu lhůty pro uplatnění práva vyplývajícího ze zákonné povinnosti z vadného plnění počíná běžet k okamžiku prvního převzetí předmětu plnění. Následná výměna vadného plnění (byť za zcela nový výrobek) nezakládá běh celé nové záruční lhůty, ale pokračuje lhůta původní.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby