Právní služby

Nemovitosti a stavební právo

Máme za sebou tisíce úspěšných realizací převodu nemovitostí a celé řady developerských projektů. Spolupracujeme s renomovanými realitními kancelářemi i soudními znalci. Kompletní právní servis k převodu nemovitosti spolu s advokátní úschovou je pro nás pravidelnou agendou.

Oblasti, které Vás zajímají

  • Převod nemovitosti – koupě, darování, vklad práva do katastru nemovitostí
  • Advokátní úschova
  • Smlouvy o dílo na výstavbu a rekonstrukci nemovitostí
  • Nájem bytu, nájem prostor sloužících podnikání, pacht
  • Bytové spoluvlastnictví
  • Transformace bytových družstev na SVJ
  • Zástavní právo, věcná břemena a služebnosti, právo stavby
  • Územní řízení, stavební řízení, kolaudace

Koupě či prodej nemovitosti

Plánujete koupit nebo prodat nemovitost? Svěřte se do rukou opravdových odborníků, provedeme Vás celým procesem od začátku až do konce. Připravíme pro Vás smlouvu s realitní kanceláří, smlouvu o smlouvě budoucí, kupní smlouvu, v případě úvěrového financování poradíme s úvěrem i zajištěním, provedeme advokátní úschovu peněz a listin tak, aby celá transakce byla pro Vás bezpečná, zajistíme vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Developerské projekty

Řada našich klientů jsou developeři, jsme připraveni Vám poskytnout komplexní právní servis při realizaci Vašeho projektu.

 

Nájem

Specializujeme se na řešení všech otázek souvisejících s nájemními vztahy. Připravíme Vám nebo zrevidujeme smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání nebo obecnou nájemní smlouvu, poradíme v otázkách výpovědi z nájmu, zvyšování nájemného nebo vyklizení nemovitosti. Pokud máte pohledávku z dlužného nájemného, provedeme Vás procesem vymáhání. Zabýváme se i podnájmem nebo pachtem.

 

Bytové spoluvlastnictví a transformace bytových družstev na SVJ

Zaměřujeme se na řešení všech záležitostí spojených s bytovým spoluvlastnictvím, jako například na přípravu prohlášení vlastníka nebo založení společenství vlastníků jednotek (SVJ). Provedeme Vás rovněž procesem transformace bytového družstva na SVJ a souvisejícími otázkami.

 

Stavební právo

Poradíme Vám nebo Vás zastoupíme v celém územním i stavebním řízení, v řízení o dodatečné povolení stavby nebo odstranění stavby, jakož i v souvisejících řízeních – při zajištění vyjádření dotčených orgánů, jednání se správci příslušných sítí (vodovody a kanalizace, energetický zákon apod.).

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby