Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Červen 2022

Dočasné snížení sazby spotřební daně z nafty a benzínu

Prezident republiky podepsal novelu zákona o spotřebních daních, podle níž dojde dočasně – od začátku června do konce září 2022 ke snížení spotřební daně z nafty a benzinu o 1,50 koruny na litr.

Nový trestný čin – účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu

Novelou trestního zákoníku účinnou od 28.6.2022 byl mj. zaveden nový trestný čin – účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. Tato skutková podstata míří na postihování účasti na činnosti nestátní ozbrojené skupiny zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu (tj. typicky půjde o nejrůznější povstalecké síly). Pachatel nemusí být formálně členem takové skupiny, bude postačovat, pokud např. do daného státu odcestuje s úmyslem zapojit se do bojové činnosti uskupení.

Ústavní soud: Nástup dítěte do první třídy nebrání střídavé péči

Ústavní soud navázal na svou dosavadní judikaturu, která hovoří ve prospěch posílení trendu svěřování dítěte do střídavé péče obou rodičů a ve svém zcela aktuálním nálezu dospěl k závěru, že

nastoupení dítěte do první třídy základní školy nemůže být apriorním důvodem pro vyloučení střídavé péče v situacích, navštěvuje-li dítě díky blízkosti bydlišť rodičů pouze jednu základní školu. Ústavní soud tak zrušil rozsudek krajského soudu, který svěřil dítě do výlučné péče matky z obavy, jak bude jedno z dětí snášet střídavou péči v době nástupu do první třídy.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby