Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Květen 2023

Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti – zpřísnění posuzování nelegální práce i změny v činnosti agentur práce

Vláda schválila návrh novely zákona o zaměstnanosti, podle kterého se mj. mění definice nelegální práce, když nově má být zdůrazněno, že délka výkonu práce je nerozhodná, tj. nemusí být naplněn znak soustavnosti výkonu takové činnosti. Novela dále přináší změny do činnosti agentur práce, mířící k vyšší ochraně agenturních zaměstnanců.

Nejvyšší soud k důkaznímu břemenu při posuzování, zda je věc nabytá za manželství součástí SJM

Mezi právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 2023 byla zařazena i tato:

Prokáže-li se v poměrech zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že v tzv. zákonném režimu nabyl věc jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství, má se za to, že věc je součástí společného jmění manželů. Ten, kdo tvrdí, že jsou splněny podmínky pro nezařazení věci do společného jmění manželů uvedené zejména v § 709 odst. 1 a 3 o. z., nese ohledně tohoto tvrzení důkazní břemeno. To platí v poměrech mezi manželi i pro věc evidovanou ve veřejném seznamu jako vlastnictví jen jednoho z účastníků.

Nejvyšší soud: SVJ nemůže zakázat vlastníkům bytů Airbnb pronájem

Nejvyšší soud posuzoval, zda je společenství vlastníků jednotek (SVJ) oprávněno ve stanovách zakázat vlastníkům bytů jejich krátkodobé pronajímání, typicky přes Airbnb. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že SVJ se při úpravě svých stanov (jejich změně) může (je oprávněno) pohybovat pouze v rámci kompetencí vyplývajících z jeho působnosti. Rozhodne-li shromáždění společenství vlastníků prostřednictvím stanov o omezení vlastnického práva vlastníků jednotek ohledně užívání bytu, jde o rozhodnutí, které bylo přijato v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout, a hledí se na něj, jako by nebylo přijato (§ 245 o. z.).

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby