Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Březen 2022

V ČR opět vyhlášen nouzový stav, a to z důvodu migrační vlny z Ukrajiny

Usnesením vlády České republiky ze dne 2. března 2022 č. 147 byl od 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů vyhlášen nouzový stav z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky.

Plošné preventivní testování zaměstnanců bylo v souladu se zákonem

Nejvyšší správní soud dospěl ve svém rozsudku z počátku března 2022 k závěru, že plošné preventivní testování zaměstnanců ve firmách, které bylo nařízeno koncem roku 2021, nebylo v rozporu se zákonem. NSS uzavřel, že předmětné opatření sledovalo legitimní cíl, kterého lze preventivním testováním zaměstnanců dosáhnout, opatření bylo vhodné, nebylo nepřiměřené ani nadbytečné a nezaložilo bezdůvodnou diskriminaci mezi očkovanými a neočkovanými zaměstnanci.

Žádost o podmíněné propuštění nelze zamítnout pouze s odkazem na minulou trestnou činnost

Ústavní soud dospěl ve svém aktuálním nálezu k závěru, že zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění nemůže být založeno na pouhém poukazu na minulou trestnou činnost bez toho, že se v odůvodnění rozhodnutí uvede, za jakých podmínek žadatel páchal předchozí trestnou činnost, zda jsou tyto podmínky nyní odlišné, před jakou dobou došlo k této trestné činnosti a zda se doba uběhlá od posledního potrestání mohla a měla na stěžovateli nějak pozitivně projevit; porušením čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod však podle Ústavního soudu není, je-li zamítnutí založeno na zjištění, že žadatel již v minulosti po podmíněném propuštění za stejných podmínek selhal, či se tak dokonce stalo opakovaně.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby