Právní služby

Korporátní právo

Obchodní společnosti tvoří nejvýznamnější část naší klientely, v pravidlech jejich fungování se tedy velmi dobře orientujeme. Ať už se jedná o společnost s ručením omezeným, akciovou společnost či jiný typ obchodní korporace, pomůžeme Vám s jejím založením, vnitřním uspořádáním a interními vztahy, případně též s její přeměnou nebo zrušením a likvidací.

Oblasti, které Vás zajímají

  • Založení společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti na klíč
  • Přeměny – fúze, rozdělení
  • Valné hromady, změny společenské smlouvy či stanov
  • Akvizice, převody obchodních podílů a akcií
  • Volba a odvolání členů orgánů, zejm. jednatelů či členů představenstva a dozorčí rady
  • Smlouva o výkonu funkce
  • Dohody o uspořádání vztahů mezi společníky
  • Zrušení a likvidace společnosti

Založení a fungování společnosti

Doporučíme Vám nejvhodnější formu obchodní korporace, připravíme veškeré potřebné dokumenty, zajistíme notáře a vyřídíme založení společnosti, získání živnosti i zápis do obchodního rejstříku, to vše na klíč. Připravíme konání valné hromady, zajistíme notáře, na valné hromadě Vás můžeme rovněž zastoupit. Připravíme vše potřebné pro změnu společenské smlouvy či zakladatelské listiny, pro zvýšení či snížení základního kapitálu, příplatků mimo základní kapitál, změnu sídla, odvolání i jmenování jednatele, prokuristy, představenstva nebo dozorčí rady. Zastoupíme Vás v řízení před rejstříkovým soudem. Zabýváme se i vztahy uvnitř společnosti – přípravou společnických smluv, společnickými žalobami, odpovědností statutárního orgánu apod. Připravíme též vše potřebné pro převody obchodního podílu nebo akcií. Pokud se rozhodnete společnost zrušit, provedeme Vás úspěšně procesem likvidace.

 

Přeměny obchodních korporací

Máme bohaté zkušenosti s přeměnami obchodních korporací, ať už jde o fúze či rozdělení. Připravíme návrh průběhu celé transakce, projekt přeměny i všechny související dokumenty, v případě Vašeho zájmu zajistíme spolupracující daňovou kancelář, notáře i soudního znalce.

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby