Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Červen 2023

Chystá se odpuštění úhrady úroků z některých daňových nedoplatků

Senát schválil návrh nového zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Podle tohoto návrhu zákona by mělo dojít k odpuštění vybraného příslušenství (např. úroky z prodlení, pokuty za opožděné tvrzení daně a penále, za určitých podmínek také náklady řízení) u některých daňových pohledávek (zejména jde o dluhy fyzických osob vzniklé do 30.9.2022), pokud o to dlužník požádá v období od 1.7. do 30.11.2023 a pokud dojde k úplnému uhrazení tzv. rozhodného nedoplatku, se kterým toto příslušenství souvisí, do 30. listopadu 2023. Návrh zákona také počítá s možností rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky nebo se zánikem tzv. nedoplatků na dani a na příslušenství daně nepatrné hodnoty. Předpis nyní čeká na podpis prezidenta.

Nejvyšší soud k možnosti odškodnění za pochybení nemocnice při screeningu v těhotenství

Nejvyšší soud ve svém aktuálním rozhodnutí připustil možnost existence nároku rodičů na odškodnění v situaci, kdy matka v těhotenství podstoupila v nemocnici screeningové vyšetření plodu a nemocnice chybně vyhodnotila riziko vývojových vad a rodičům se následně překvapivě narodilo dítě s Downovým syndromem. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že předpokladem vzniku nároku rodičů na odškodnění je prokázání pochybení při prenatálním vyšetření, vznik nemajetkové újmy (přičemž je třeba rozlišit, do jakých dílčích osobnostních práv bylo zasaženo) a prokázání příčinné souvislosti mezi zásahem do konkrétního osobnostního práva a nemajetkovou újmou).

Nejvyšší soud k následkům jednání zástupce obchodní korporace ve střetu zájmů

Mezi právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2023 byly zařazeny i tyto:

1. Jedná-li zástupce, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy zastoupeného, je tímto jednáním zastoupený vázán vždy, byla-li třetí osoba (s níž zástupce jednal) v dobré víře, že zástupci svědčí zástupčí oprávnění (že mezi zájmy zástupce a zájmy zastoupeného není rozpor, popř. že existující rozpor neomezuje zástupčí oprávnění zástupce).

2. Není-li třetí osoba v dobré víře, není zastoupený jednáním zástupce vázán, může jej však v souladu s § 440 o.z. dodatečně schválit (ratihabovat).​

3. Nedostatku zástupčího oprávnění zástupce (způsobeného nedovoleným střetem zájmů) se zastoupený dovolá ve smyslu § 437 odst. 2 věty první o.z. tím, že právní jednání bez zbytečného odkladu dodatečně neschválí.

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby