Právní služby

Občanské právo

Občanské právo považujeme za základní odvětví našeho právního řádu. Jde o v běžném životě nejvíce využívanou oblast práva, v naší praxi se s občanským právem setkáváme prakticky každý den.

Oblasti, které Vás zajímají

 • Všechny typy občanskoprávních smluv vč. zajištění pohledávek
 • Bezdůvodné obohacení a náhrada škody
 • Nabytí a převod vlastnického práva
 • Spoluvlastnictví – správa společné věci, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Mezigenerační převody
 • Rodinné právo – určení otcovství, vyživovací povinnost, osvojení, rozvody, péče o nezletilého
 • Vypořádání společného jmění manželů (SJM) – předmanželské smlouvy, dohody o vypořádání SJM
 • Dědické právo
 • Ochrana osobnosti
 • Ochrana spotřebitele

Vlastnické právo

Zaměřujeme se na řešení všech otázek souvisejících s vlastnickými vztahy – nabytí věci vč. vydržení, převod vlastnického práva (koupě, darování, směna), zajištění i věcná práva k věci cizí – služebnosti, věcná břemena, předkupní právo. V případě spoluvlastnictví Vám poradíme, jak hospodařit se společnou věcí, jak můžete svůj spoluvlastnický podíl převést nebo jak spoluvlastnictví zrušit. Poradíme Vám i v otázkách bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek.

 

Občanskoprávní smlouvy

Specializujeme se na přípravu, analýzu i revize všech typů občanskoprávních smluv, jako např. smlouva o dílo, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zápůjčce, nájem, pacht apod.

 

Mezigenerační převody majetku a podnikání

Uvědomujeme si, že velkým tématem je v dnešní době zajištění hladkého předání majetku a podnikání na další generace. Ve spolupráci s daňovými poradci Vám navrhneme nejefektivnější řešení a připravíme veškerou potřebnou agendu.

 

Rodinné a manželské právo

Zabýváme se rovněž rodinným a manželským právem, se zaměřením na smluvené (nesporné) rozvody manželství a s tím související péči o nezletilé dítě a vypořádání společného jmění manželů.

 

Dědické právo

Poradíme Vám se všemi druhy pořízení pro případ smrti, pomůžeme Vám sepsat závěť či dědickou smlouvu, nebo řešit vydědění, v případě potřeby zajistíme notáře. Poradíme, jaká máte jako dědic práva ať již ze závěti, ze zákonné dědické posloupnosti či jako nepominutelný dědic.

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany  Právní služby