Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Duben 2022

Účinnost části nového stavebního zákona zřejmě bude odložena

Poslanecká sněmovna v prvním kole podpořila odklad účinnosti významných částí nového stavebního zákona o 1 rok. Odklad se týká zejména zamýšleného vzniku krajských stavebních úřadů, pod něž měly přejít současné „obecní“ stavební úřady. Specializovaný a odvolací stavební úřad by měl řešit zejména složité nadregionální stavby, jako např. dálnice.

Podle Nejvyššího soudu nese důkazní břemeno při zpochybnění pravosti závěti závětní dědic

Nejvyšší soud dospěl k rozhodnutí, že v právních poměrech po 1.1.2014 zatěžuje v řízení o určení dědického práva důkazní břemeno ohledně zpochybněné pravosti závěti sepsané ve formě soukromé listiny toho z účastníků, který se ve svůj prospěch takové závěti dovolává, tedy závětního dědice, a to i když byl žalobce jakožto zákonný dědic odkázán pozůstalostním soudem k podání žaloby o určení dědického práva, protože se jeho právo jevilo jako nejslabší. Judikatura vztahující se k dříve účinnému občanskému zákoníku tak nebude nadále použitelná.

Nejvyšší soud k otázce platnosti smluvních ujednání obsahujících právní domněnky/fikce

Nejvyšší soud posuzoval smluvní ujednání smlouvy o dílo, v níž bylo sjednáno, kdy se dílo „považuje“ za předané. Nejvyšší soud hodnotil, zda mohou být obdobné formulace (typicky „má se za to, že“, „považuje se za“), které jsou v právních předpisech používány k vyjádření právní domněnky či fikce, platným smluvním ujednáním. Nejvyšší soud uvedl, že taková smluvní ujednání nejsou pouze z tohoto důvodu neplatná. Je tak třeba vždy dané ustanovení posuzovat individuálně optikou, zda je v rozporu se zákonným zákazem nebo se příčí dobrým mravům, jaké bylo postavení stran apod. V daném případě Nejvyšší soud uzavřel, že dohoda dvou podnikatelů při jejich podnikatelské činnosti o tom, že „dílo se považuje za předané, nedostaví-li se objednatel bezdůvodně a opakovaně (nejméně 2x) k přejímce díla“, směřující ke smluvní úpravě podmínek předání díla jako jednoho z předpokladů vzniku práva zhotovitele na zaplacení ceny díla, není právní úpravou občanského zákoníku sama o sobě zakázána, ani se bez dalšího nepříčí dobrým mravům.

 

 

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby