Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Červenec 2022

Novela zákona o dani silniční

Zákonem č. 142/2022 Sb. byl novelizován mj. zákon o dani silniční, novela nabyla účinnosti od 1. 7. 2022, podle přechodných ustanovení se ovšem použije za celé zdaňovací období roku 2022, tj. má zpětnou účinnost k 1. 1. 2022. Zásadní změnou je zejména změna výčtu vozidel podléhajících dani. Předmětem daně silniční je nově (až na výjimky) zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice, tj. v praxi pouze motorová a přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny. I z těchto nákladních vozidel, která jsou sice předmětem daně, však budou prakticky zdaňována jen ta vybraná vozidla s  největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více, neboť pro nákladní vozidla o nižší hmotnosti je stanovena daň 0 Kč. Osobní automobily již nejsou předmětem této daně.

Chystá se další milostivé léto

Senát schválil návrh zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů. Po podpisu zákona prezidentem bude v období od září do konce listopadu opět umožněno některým dlužníkům v exekucích, v nichž se vymáhají dluhy u veřejných institucí či některých „polostátních“ subjektů, docílit zastavení exekuce úhradou jistiny vymáhané pohledávky a snížených nákladů exekuce.

„Adults only hotel“ může být dle Nejvyššího správního soudu legitimní

Nejvyšší správní soud se ve svém aktuálním rozhodnutí zastal provozovatele hotelu, který poskytoval wellness služby s nudistickou zónou a neumožňoval ubytování osob mladších 15 let. Za toto jednání dostal provozovatel hotelu pokutu za diskriminaci z důvodu věku od České obchodní inspekce. NSS konstatoval, že v jednání daného provozovatele nelze spatřovat porušení zákazu diskriminace, neboť v daném případě vyloučení osob mladších patnácti let z ubytovacích služeb představuje přiměřený a nezbytný prostředek vedoucí k cíli, kterým má být v případě tohoto hotelu zajištění klidného a tichého prostředí vhodného k relaxaci.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby