Právní služby

Duševní vlastnictví a IT právo

Duševní vlastnictví a IT právo je poměrně mladé a neustále se dynamicky rozvíjející právní odvětví. Říká se, že právo nestíhá reagovat na současnou rychle postupující digitalizaci světa. Nezůstaňte pozadu a reagujte včas.

Oblasti, které Vás zajímají

  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Softwarové a IT právo
  • Autorské právo
  • Ochrana know-how a obchodního tajemství
  • Licenční smlouvy

Softwarové a IT právo

Zajistíme přípravu smluvní dokumentace o vývoji software, o převodu webových stránek, jakož i implementační a licenční smlouvy.

 

Ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, know-how a obchodní tajemství

Jde o velmi cenné nehmotné statky, neponechejte nic náhodě a včas si zajistěte jejich ochranu. Pomůžeme Vám s přípravou potřebné dokumentace (zejm. úprava autorských práv vč. úpravy vztahů k zaměstnaneckému dílu, dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka, licenční smlouvy) i příslušnými registracemi. Poradíme s ochrannými známkami a patenty,  průmyslovými a užitnými vzory, zajistíme služby patentových zástupců.

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby