Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Únor 2023

Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele

V lednu 2023 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, která si klade za cíl zejm. zvýšení ochrany spotřebitelů. Byla tak zavedena např. nová pravidla pro ochranu před umělým navyšováním cen před slevovou akcí, došlo ke zpřísnění podmínek pro uzavírání spotřebitelských smluv po telefonu či k prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy uzavřené v rámci tzv. podomního prodeje, dále byla prodloužena doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na zakoupeném zboží vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal. Některé změny doznal i postup při reklamaci zboží.

Sankční zákon

Účinnosti nabyl nový tzv. sankční zákon, který upravuje mj. postup pro zápis subjektů na vnitrostátní sankční seznam a v konečném důsledku umožňuje státu, aby bylo zamezeno vstoupit na jeho území či zde pobývat určitým subjektům, které se dopustily závažného protiprávního jednání, nebo aby byl zmrazen jejich majetek.

Nejvyšší soud mění svůj přístup k moderaci smluvní pokuty

Velký senát civilního kolegia Nejvyššího soudu se odklonil od předchozí rozhodovací praxe Nejvyššího soudu při řešení moderace smluvní pokuty podle nového občanského zákoníku. Podle aktuálního rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 31 Cdo 2273/2022 platí: „Přiměřenost smluvní pokuty ve smyslu § 2051 o. z. se posuzuje s ohledem na to, jakým způsobem a za jakých okolností nastalo porušení smluvní povinnosti utvrzené smluvní pokutou a v jaké míře se dotklo zájmů věřitele, které měly být sjednáním smluvní pokuty chráněny. Soud nezkoumá nepřiměřenost ujednání o smluvní pokutě, nýbrž nepřiměřenost konkrétního nároku na smluvní pokutu. Přihlédne přitom nejen k okolnostem známým již v době sjednávání smluvní pokuty, ale též okolnostem, které zde byly při porušení smluvní povinnosti, jakož i k okolnostem, které nastaly po jejím porušení, mají-li v porušení smluvní povinnosti nepochybně původ a byly-li v době porušení povinnosti předvídatelné.”

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby