Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Duben 2024

Nový zákon o zbraních a střelivu

Prezident republiky podepsal nový zákon ze dne 6. března 2024 o zbraních a střelivu, který má nabýt účinnosti v roce 2026. Nový zákon přináší mj. změny v kategoriích zbraní i v druzích zbrojního oprávnění, zkracuje lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní a zavádí nové ohlašovací povinnosti ve vztahu k podezřelým obchodům.

Nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

Prezident republiky podepsal nový zákon ze dne 6. března 2024 o trhu s nevýkonnými úvěry. Podle nového zákona budou muset správci nevýkonných úvěrů mj. získat od České národní banky povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru (nebude tedy postačovat živnostenské oprávnění).  Zákon dále ukládá celou řadu nových povinností nejen správcům nevýkonných úvěrů, ale také obchodníkům s nevýkonnými úvěry.

Ústavní soud k právům rodiče na styk při protiprávním přestěhování nezletilého druhým z rodičů

Ústavní soud řešil komplikovanou vztahovou situaci mezi rodiči nezletilého dítěte, které bylo svěřeno do péče matky a s otcem mělo upraveno styk, který však nebyl řádně plněn mj. s ohledem na skutečnost, že matka bez souhlasu otce přestěhovala nezletilého téměř 500 km daleko, změnila mu trvalé bydliště, školu i lékaře, to vše bez souhlasu otce (či opatrovnického soudu). Otec i OSPOD podali návrhy na nařízení předběžného opatření, kterým by byl mj. zatímně nezletilý svěřen do péče otce. Opatrovnický soud předběžné opatření vydal, odvolací soud je však zrušil a věc se tak dostala až k Ústavnímu soudu. Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti a uvedl, že jakkoli lze souhlasit se závěrem odvolacího soudu, že svěření nezletilého do zatímní péče otce by za současné situace bylo pro dítě příliš radikální, odvolací soud se nezabýval podstatou problému, přestože rozhodoval v nesporném řízení, v němž je povinen ze své úřední povinnosti učinit vše pro ochranu nejlepšího zájmu dítěte. Podle Ústavní soudu je zřejmé, že stěžovatel i OSPOD se na soudy obrátili s návrhy na nařízení předběžného opatření, protože otec se synem nebyli v kontaktu v důsledku protiprávního jednání matky a odvolací soud měl tedy předběžným opatřením nově upravit styk nezletilého s otcem takovým způsobem, aby aktuální nastavení styku zohledňovalo protizákonné jednání matky, měl především zvážit místo a způsob předávání dítěte tak, aby negativní důsledky protiprávního jednání matky nenesl bez dalšího otec, posoudit, jaká forma styku je v nové situaci vhodná, kupříkladu zda není při výkonu styku třeba asistence odborných pracovníků apod. Odvolací soud naopak neměl podle Ústavního soudu v rámci rozhodování o předběžném opatření odkázat otce na meritorní (konečné) rozhodnutí a „dát od věci ruce pryč“.

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby