Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Říjen 2023

Významná novela zákoníku práce

V platnost vstoupila významná novela zákoníku práce, která přináší změny zejm. v oblasti dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, stanovuje pro zaměstnavatele nové informační povinnosti vůči zaměstnancům, přináší další oprávnění zaměstnancům – rodičům malých dětí, upravuje náhrady pro zaměstnance při práci na dálku nebo navyšuje dobrovolné přesčasy zdravotníků. Novela má dělenou účinnost, část změn platí již od října 2023, část bude platit od ledna 2024.

Sjednocující stanovisko Ústavního soudu o nákladech řízení při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Ústavní soud přijal stanovisko pléna, kterým se odchýlil od dřívější judikatury Ústavního soudu při rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Ústavní soud dospěl ke sjednocujícímu závěru, že tato řízení mají povahu iudicii duplicis a obecné soudy by zpravidla měly posoudit úspěch každého z účastníků jako částečný a vyslovit, že žádný z nich nemá právo na náhradu nákladů řízení. Ve výjimečných případech bude možné po úvaze soudu některému z účastníků přiznat právo na náhradu nákladů řízení, např. v případě specifických okolností obstrukčního chování některého ze spoluvlastníků, nezájmu o konstruktivní vyřešení věci nebo šikanózního výkonu práva.

Nejvyšší soud k výkladu trestného činu vloupání nedovoleným překonáním uzamčení

Mezi právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 20.9.2023 byla přijata i tato: O vloupání ve smyslu § 121 tr. zákoníku v alternativě spočívající v nedovoleném překonání uzamčení jde i tehdy, vnikne-li pachatel do uzavřeného prostoru, k němuž mu dříve svědčilo právo nájmu, po překonání uzamčení pomocí klíčů, které nevrátil po skončení nájmu pronajímateli, aniž by měl k jejich použití svolení.

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby