Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Listopad 2022

Změna nařízení o ochraně zdraví při práci

V účinnost vstoupilo nařízení vlády č. 303/2022 Sb., které v návaznosti na současnou energetickou situaci mj. nově upravuje (snižuje) teplotní podmínky na pracovištích. Tak například na neklimatizovaných pracovištích je změna u prací zařazených do I. a II.a třídy, kdy u prací v I. třídě se snižuje minimální teplota až na 18 stupňů Celsia a u prací II.a třídy na 16 stupňů Celsia. Ke snížení minimálních teplot došlo také např. v sanitárních místnostech.

Vláda schválila novelu nového stavebního zákona

Vláda schválila novelu nového – dosud neúčinného stavebního zákona, přijatého předchozí vládou. Tato novela zejména ruší zamýšlený vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy a zachovává všechny současné stavební úřady v obcích. Novela si také klade za cíl zjednodušení stavebního řízení, kdy by mělo být v rámci jednoho řízení vydáno i tzv. jednotné enviromentální stanovisko. Novelu nyní dostane k projednání Poslanecká sněmovna.

Soud může uložit vlastníku odstranění stromu v zástavbě

Mezi právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 12. října 2022, byla zařazena i právní věta rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 591/2021, podle níž soud může uložit vlastníku, aby odstranil strom v zástavbě a v dosahu majetku jiných osob (§ 2903 odst. 2 o. z.), je-li prokázáno, že dřevina vykazuje takové konkrétní defekty či vlastnosti, jež by svou povahou mohly reálně vést ke vzniku škodní události pádem stromu, jeho větví či působením kořenového systému, a současně není jiné přiměřené řešení k odvrácení vzniku hrozící škody než strom pokácet.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby