Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Srpen 2021

Nový stavební zákon

Po kotrmelcích v parlamentu byl přijat nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který nabude účinnosti k 1.7.2023. Za nejpodstatnější změny lze označit zřízení zcela nové soustavy stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, zavedení institutů majících za cíl urychlit celé řízení (jako např. zrušení územního a stavebního řízení a zavedení jediného společného řízení o povolení stavby), přísnější podmínky pro dodatečné povolení „černých“ staveb nebo zakotvení podrobné právní úpravy plánovacích smluv uzavíraných zejm. mezi investory a obcemi.  Hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava budou navíc moci vydat vlastní předpisy, které stanoví (a to i odchylně od celorepublikově platných předpisů) podrobné požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umisťování staveb a technické požadavky na stavby.

Digitalizace notářských služeb

Senát schválil novelu notářského řádu, která zavádí právo notářů provádět část zápisů v elektronické podobě. Notáři tak patrně budou moci např. založit obchodní společnost on-line, bude také možná on-line účast na valné hromadě, to vše pomocí speciální videokonference a dalších prvků zabezpečení. Očekává se, že novinky vstoupí v účinnost k 1.9.2021.

Kurzarbeit zaveden do českého právního řádu

Novelou zákona o zaměstnanosti byl zaveden institut tzv. kurzarbeitu, tedy příspěvku, který se poskytuje zaměstnavateli v době částečné práce (maximálně však po dobu 12 měsíců) a který má zamezit propouštění zaměstnanců. Právní úprava počítá s tím, že příspěvek se bude poskytovat, pokud je z vymezených důvodů závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví, v důsledku čehož nemohou zaměstnavatelé přidělovat svým zaměstnancům práci v plném rozsahu (konkrétně se kurzarbeit vztahuje na zaměstnavatele, který nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % jejich týdenní pracovní doby, tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny zaměstnance zaměstnavatele). Nárok na poskytování příspěvku však nevzniká automaticky, ale je zapotřebí, aby jej vláda aktivovala nařízením.

 

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby