Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Listopad 2023

Prodloužení doby výplaty výživného za neplatiče státem

V účinnost vstoupila novela zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném, která prodlužuje dobu, po kterou bude stát vyplácet náhradní výživné za neplatiče, z původních dvou až na čtyři roky.

Údaje o datových schránkách fyzických osob budou neveřejné

Prezident podepsal novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, na jejímž základě již brzy dojde k výmazu údajů o datových schránkách fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných ze seznamu datových schránek. Tyto údaje budou nadále neveřejné, zapisovány budou na základě případné žádosti dotčené osoby.

Nejvyšší soud k dopadu změny dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilému dítěti na dohodu o vypořádání SJM

Mezi právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12.10.2023 byla přijata i tato: Byla-li schválena dohoda rodičů o úpravě poměrů dítěte pro dobu po rozvodu rodičů uzavřená ve smyslu § 757 odst. 1 písm. b) o. z., není změna rozhodnutí soudu o schválení této dohody rodičů v době po rozvodu manželství sama o sobě důvodem k zániku smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů uzavřené ve smyslu § 757 odst. 1 písm. c) o. z. nebo ke změně či zániku práv a povinností z ní vyplývajících.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby