Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva?

Článek publikovaný v právnickém časopise Bulletin advokacie (číslo květen 2023) rozebírá, zda je podle současné právní úpravy a rozhodovací praxe nezbytně nutné, aby kupní smlouva o prodeji nemovitosti obsahovala uvedení kupní ceny, nebo zda postačí uvést kupní cenu např. ve znaleckém posudku, na který smlouva odkáže. Autory článku jsou JUDr. Vladimír Muzikář a JUDr. Andrea Kovač Muzikářová, článek je dostupný zde:
https://advokatnidenik.cz/2023/06/03/je-neuvedeni-ceny-v-kupni-smlouve-o-prevodu-nemovitosti-duvodem-pro-zamitnuti-navrhu-na-vklad-vlastnickeho-prava/

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby