Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Únor 2021

Ústavní soud zrušil část volebního zákona a významně tak zasáhnul do nadcházejících voleb

Nálezem Ústavního soudu ze dne 2.února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 byla zrušena některá ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, z důvodu, že tato dle názoru Ústavního soudu porušují rovnost volebního práva a šance kandidujících stran. Ústavní soud posuzoval neústavnost rozdělení České republiky do 14 volebních krajů za současného uplatnění tzv. D´Hondtovy metody a uvedl k tomu, že i když stávající členění volebního území na různě velké volební kraje není samo o sobě neústavní, spolu s dalšími prvky volebního systému porušuje principy rovnosti hlasů a rovnosti šancí kandidujících politických stran, což neústavní je. Ústavní soud tedy nezrušil volební kraje jako takové, ale zrušil další prvky techniky volební reprezentace. 5% uzavírací klauzule pro vstup politické strany do Poslanecké sněmovny zůstane zachována, uzavírací klauzule pro koalice politických stran (ve výši 10, 15 a 20%) naopak Ústavní soud shledal v rozporu s Ústavou a zrušil je. Toto rozhodnutí výrazně ovlivní již podzimní volby.

Nouzový stav opět prodloužen

Vláda svým usnesením publikovaným pod č. 21/2021 Sb. opět prodloužila nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ do 14.února 2021.

Ústavní soud k tzv. principu omezené důvěry v dopravě 

Ústavní soud se ve svém aktuálním nálezu zabýval situací, kdy byl stěžovatel uznán soudy nižších stupňů vinným přečinem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, jehož se měl dopustit tím, že se jako řidič osobního motorového vozidla dostatečně nevěnoval řízení a nesledoval situaci v provozu na pozemní komunikaci, v důsledku čehož narazil do ženy přecházející vozovku, to vše za situace, kdy měla být jeho pozornost odpoutána chováním manžela poškozené, který stál na protější straně vozovky a značně gestikuloval a hlasitě volal na poškozenou, která přecházela vozovku mimo přechod a ne kolmo k místu, kam měla namířeno. Ústavní soud zrušil rozhodnutí soudů nižších stupňů a uzavřel, že princip omezené důvěry v dopravě nelze vykládat tak, že řidič vždy musí předpokládat porušení pravidel silničního provozu jinými účastníky, a že zanedbání potřebné míry opatrnosti ze strany řidiče jako nezbytný předpoklad nedbalostního zavinění nelze vyvozovat pouze z faktu, že došlo ke škodlivému následku.

 

 

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby