Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter říjen 2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Zákonem č. 386/2020 Sb., účinným od 26.9.2020, bylo zrušeno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se vztahuje i na minulé případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Vláda vyhlásila nouzový stav s účinností od 5. října 2020 od 0:00 hodin na dobu 30 dnů

Vláda je tak oprávněna na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu vydávat tzv. krizová opatření a na základě nich omezit základní lidská práva. Krizová opatření se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se ve Sbírce zákonů.

Spuštěn dotační program COVID – Ubytování

Dotace je určena k podpoře provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s epidemií COVID-19.

Nejvyšší soud podstatně zkomplikoval možnost využití notářských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti pro nucené (exekuční) vyklizení nemovitosti

Nejvyšší soud dospěl ve svém aktuálním rozhodnutí k závěru, že má-li povinnost vyklidit nemovitost základ v ochraně vlastnického práva, nikoli v závazkovém právním vztahu (ten již zanikl anebo nikdy neexistoval), nemůže být předmětem dohody notářského zápisu podle § 71b not. ř. Nelze tedy svolit k vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b not. ř., má-li jím být poskytnuta ochrana vlastnického práva.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby