Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Říjen 2022

Nový manuál pro výpočet výživného na dítě

Ministerstvo spravedlnosti spustilo web https://vyzivne.justice.cz , který obsahuje novou, aktualizovanou tabulku doporučeného výživného na dítě spolu s kalkulačkou pro jednoduchý výpočet. Tabulka má doporučující povahu a jejím cílem je sjednotit rozhodovací praxi soudů.

Připravuje se velká novela zákoníku práce

Návrh novely zákoníku práce byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. Navrhované změny se týkají především dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), chystají se i změny v doručování písemností zaměstnancům a elektronickém podepisování dokumentů, nejrozsáhlejší úpravy se mají dotknout výkonu práce na dálku (typicky home office), kde mají být nastavena mnohem podrobnější pravidla výkonu takové práce.

Předsmluvní odpovědnost obce

Mezi právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 14. září 2022, byla zařazena i právní věta rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož platí, že ukončila-li obec jednání o uzavření smlouvy vedené na základě řádně zveřejněného záměru pronajmout nemovitý obecní majetek z důvodu upřednostnění jiné nabídky nově zvoleným starostou a částí členů rady obce, má smluvní strana, která již důvodně předpokládala uzavření smlouvy, právo na náhradu škody.

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby