Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Únor 2022

Zkrácení lhůty pro podávání stížností k ESLP

S účinností od 1.2.2022 došlo ke zkrácení lhůty pro podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva z původních šesti měsíců na pouhé čtyři měsíce od konečného vnitrostátního soudního rozhodnutí. Pokud by stížnost byla podána po uplynutí čtyřměsíční lhůty, bude prohlášena za nepřípustnou.

Nová pravidla ve vztahu ke cookies a telemarketingu

Novela zákona o elektronických komunikacích, účinná od 1.1.2022, přinesla především změny ve vztahu k tzv. cookies. Došlo k otočení dosavadního principu a nově je využití cookies založeno na tzv. principu „opt-in“, který znamená, že je nutné získat od uživatelů předem prokazatelný souhlas. Obdobně u telemarketingu se nově předpokládá, že si účastník nepřeje být kontaktován, a je tak třeba nejprve získat jeho souhlas.

Advokáti již nemusí podstupovat osobní prohlídky před vstupem do soudní budovy

Díky novele zákona o soudech a soudcích by již po advokátech nemělo být plošně vyžadováno, aby podstupovali prohlídky při vstupu do soudních budov. Podle novelizovaného znění zákona se povinnost podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má osoba u sebe, nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu v jednotlivých odůvodněných případech jinak. Končí tak různá praxe jednotlivých soudů ve vztahu k této problematice napříč republikou.

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby