Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Prosinec 2021

Velká novela exekucí účinná od 1.1.2022

K 1.1.2022 dojde k rozsáhlým změnám v oblasti exekučního práva, neboť nabývá účinnosti převážná část ustanovení velké novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Jako příklad lze uvést následující:

  • Zastavení exekucí do 1500 Kč za stanovených podmínek
  •  Zastavení bezvýsledných exekucí za stanovených podmínek
  • Změna způsobu započítávání vymoženého plnění, která zvýhodňuje dlužníky
  • Nová informační povinnost plátce mzdy vůči exekutorovi
  • Paušální náhrada nákladů plátce mzdy.

Ústavní soud rozhodnul, že absence principu teritoriality v působnosti exekutorů není protiústavní

Ústavní soud ve svém aktuálním nálezu zamítnul návrh skupiny senátorů na zrušení části exekučního řádu, která umožňuje oprávněnému zahájit exekuci u jím zvoleného exekutora (vyloučení teritoriality). Ústavní soud dospěl k závěru, že systém umožňující oprávněnému (věřiteli) volbu soudního exekutora, který povede exekuci, není porušením práva na soudní ochranu zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Dle Ústavního soudu exekuční řád poskytuje dostatečné záruky pro nezávislost a nestrannost výkonu exekuční činnosti soudního exekutora, tak aby byl vázán právem, a nikoliv pokyny oprávněného. Ústavní soud rovněž konstatoval, že jelikož neexistuje ústavně zaručené základní právo na zákonného soudního exekutora ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, postrádá požadavek na zavedení místní příslušnosti (principu teritoriality) do vymezení exekutorské působnosti ústavně právní rozměr a sleduje pouze politický či zájmový účel.

Nejvyšší správní soud rozhodnul, že tzv. kvízomaty mohou být hazardní hrou

Nejvyšší správní soud se zabýval ve svém aktuálním rozhodnutí tím, zda některé moderní kvízomaty (v posuzovaném případě hra Pegasus) mohou být hazardní hrou. NSS dospěl k závěru (mj. za podpůrného využití anglického rčení o tom, že co vypadá jako kachna, plave jako kachna a kváká jako kachna, zpravidla bude kachnou), že zařízení, která posuzoval, vypadají jako výherní automaty, chovají se jako výherní automaty a intuitivním způsobem umožňují hazardní hru jako výherní automaty, na čemž nemůže ničeho změnit ani to, že je jejich výrobce doplnil o některé nehazardní prvky. NSS tak uzavřel, že posuzovanou hru je nutné považovat za hazardní hru ve smyslu zákona o hazardních hrách.

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby