Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Červenec 2023

Whistleblowing – nový zákon o ochraně oznamovatelů

K 1. 8. 2023 nabývá účinnosti nový zákon o ochraně oznamovatelů. Tento nový předpis přímo dopadá na velkou část zaměstnavatelů, některým z nich (zaměstnavatelé zaměstnávající více než 250 zaměstnanců)  stanovuje povinnosti již od 1.8.2023, dalším (zaměstnavatelé zaměstnávající 50 – 250 zaměstnanců) pak od 15.12.2023. Ochrana oznamovatelů se ale dotýká všech podnikatelů bez ohledu na počet zaměstnanců, oznamovatel je totiž oprávněn podat v chráněném režimu také externí oznámení ministerstvu spravedlnosti.

Nejvyšší správní soud: Protestní konvoj vozidel může být shromážděním ve smyslu shromažďovacího zákona

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že shromáždění ve smyslu shromažďovacího zákona může mít i formu shromáždění osob ve vozidlech (stacionární shromáždění ve vozidlech) i pohybujícího se konvoje vozidel (mobilní shromáždění ve vozidlech), jsou–li splněny znaky shromáždění.

Nejvyšší soud k valorizaci vnosu ze společného jmění manželů na majetek výlučný

Mezi právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. června 2023 byla zařazena i tato: Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen (tzv. valorizace), jen pokud se tak účastníci dohodli.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby