Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Leden 2022

Policisté mohou nově zabavit SPZ či nasadit botičku autům kvůli dluhům na pokutách

Novela zákona o Policii České republiky, zákona o Celní správě České republiky a zákona o obecní policii účinná od 1.1.2022 umožňuje těmto příslušníkům na místě odebrat tabulku státní poznávací značky motorového vozidla nebo zabránit motorovému vozidlu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (typicky botička), pokud nedojde na místě kontroly k úhradě nedoplatku dluhu na dřívějších pokutách za „dopravní“ přestupky. Takto nelze postupovat ve vztahu ke každému dluhu, ale pouze k dluhům vymezeným ve zmiňované novele.

Blíží se konec tzv. Milostivého léta

Milostivé léto je akce vyhlášená na tři měsíce od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, která sleduje úlevu dlužníkům veřejnoprávních subjektů. V tomto období mohou povinní (fyzické osoby), kteří se nachází v exekuci, která byla zahájena před datem 28.10.2021, a jejichž věřitelem je vymezený veřejnoprávní subjekt, uhradit jistinu vymáhaného dluhu a snížené náklady exekuce ve výši 750 Kč (+DPH), čímž dojde k zastavení exekuce. Obdobně bude exekuce zastavena, pokud k datu 28.10.2021 byla v těchto exekucích vymožena celá vymáhaná jistina a uvedené náklady exekuce. Úhrady v rámci této akce mohou dlužníci provést pouze do 28.1.2022.

Ústavní soud potvrdil, že zákaz provozu Segway ve vybraných částech Prahy není protiústavní

Magistrát hlavního města Prahy zakázal opatřením obecné povahy provozování přepravníků se samovyvažovacím zařízením (tzv. Segway) ve vybraných částech Prahy, a to pro zajištění bezpečnosti chodců. Provozovatelé neuspěli s žalobou ve správním soudnictví a nyní ani u Ústavního soudu. Ústavní soud konstatoval, že

na tom, že pro bezpečnost chodců v historickém a širším centru hl. m. Prahy bylo nutno provoz těchto přepravníků regulovat, neshledal nic neústavního.

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby