Právní služby

Po celou dobu existence advokátní kanceláře je naší
hlavní prioritou vysoká kvalita a efektivnost poskytovaných
právních služeb a osobní přístup ke klientům.

Právní poradenství pro praktické obchodní řešení

U nás dostanete více než jen kvalitní právní radu. Vždy zohledňujeme též praktický, obchodní a lidský rozměr případu.

Rychlost a kontinuita
služeb

Díky vzájemné spolupráci, interní specializaci a zastupitelnosti pracujeme rychle a efektivně, tedy přesně tak, jak to klienti potřebují.

Zkušenosti a tradice
i elán a inovace

Propojujeme zkušenosti s inovativním přístupem. Nebojíme se hledat nová řešení.


Typy poskytovaných právních služeb

Advokátní kancelář Muzikář & Partners zajišťuje pro klienty komplexní právní služby. Právní služby poskytujeme české i zahraniční klientele nejen na území celé České republiky, ale v plném rozsahu také na Slovensku, kde působí JUDr. Vladimír Muzikář jako tzv. usazený euroadvokát. Máme zkušenosti s řešením investičních projektů v zahraničí ve spolupráci s tamními advokátními kancelářemi, klientům rovněž pomáháme s expanzí jejich podnikání do zahraničí. Právní služby poskytujeme také v anglickém a německém jazyce.

Formy spolupráce

AD HOC PRÁVNÍ PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ V KONKRÉTNÍCH KAUZÁCH
Jedná se o jednorázové konzultace, sepisy smluv, právních rozborů či stanovisek, zastupování při jednání s protistranou nebo zastupování ve sporu v soudním, rozhodčím, správním, exekučním nebo insolvenčním řízení.

TRVALÁ SPOLUPRÁCE
Jedná se o pravidelnou formu spolupráce klienta a advokátní kanceláře, která je využívána především středními a většími podnikateli. Lze rovněž sjednat zvýhodněné paušální sazby založené na poskytování sjednaného rozsahu právních služeb za zvýhodněnou odměnu.

Doplňkové služby a další informace

RÁDI PRO VÁS ZAJISTÍME TAKÉ
advokátní úschovu peněžních prostředků a listin, prohlášení o pravosti podpisu autorizovanou konverzi dokumentů, firemní školení k vybrané právní problematice.

DÍKY NAŠÍ LETITÉ PRÁVNÍ PRAXI ZAJIŠŤUJEME I EXTERNÍ SLUŽBY ODBORNÍKŮ, ZEJMÉNA V TĚCHTO OBLASTECH:
notářské služby, soudní exekutoři, soudní znalci a znalecké ústavy, rozhodci a mediátoři, auditorské služby, účetní a daňové poradenství, dražebníci, soudní tlumočníci a překladatelé.

S čím Vám nejlépe pomůžeme

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby