Právní služby

Obchodní právo

Obchodní právo patří mezi naše hlavní specializace. Zakládající členové naší advokátní kanceláře stáli přímo u zrodu svobodného podnikatelského prostředí v České republice a aktivně se na jeho formování podíleli. Byli to právě oni, kdo formulovali jedny z prvních smluv a obchodních podmínek bank, leasingových a úvěrových společností a dalších velkých podnikatelských subjektů. Od té doby jsme úspěšně zrealizovali nespočet obchodněprávních transakcí. Z těchto bohatých zkušeností čerpáme i v podmínkách moderního obchodního práva.

Oblasti, které Vás zajímají

  • Sepis a revize obchodních smluv, analýza a uplatnění nároků z nich vyplývajících
  • Zajištění pohledávek
  • Bezdůvodné obohacení a náhrada škody
  • Finanční služby a bankovnictví
  • Spotřebitelské úvěry
  • Právo hospodářské soutěže
  • Nekalá soutěž
  • Franchising

Obchodní smlouvy a zajištění pohledávek

Specializujeme se na přípravu, analýzu i revize všech typů obchodních smluv, jako např. smlouva o dílo, kupní smlouva, smlouva o zápůjčce, úvěrová smlouva, nájem, pacht, úschova i skladování, obchodní zastoupení, smlouva o zprostředkování, smlouvy o přepravě, pojistné smlouvy apod. Navrhneme a připravíme Vám vhodný typ smluvní dokumentace, případně pro Vás zanalyzuje nároky vyplývající z již uzavřených smluv. Navrhneme Vám též nejlepší způsob zajištění či utvrzení Vaší pohledávky, jako např. smlouvu o zřízení zástavního práva, směnku, ručení, uznání dluhu s doložkou přímé vykonatelnosti, či smluvní pokutu. Pomůžeme Vám také s přípravou všech potřebných smluv a obchodních podmínek, pokud právě začínáte podnikat.

 

Náhrada škody a bezdůvodné obohacení

V případě porušení smluvních či zákonných povinností, stejně jako v případě neplatnosti či zrušení smlouvy, pro Vás zanalyzujeme nároky z titulu náhrady újmy nebo škody vč. ušlého zisku a bezdůvodného obohacení a doporučíme nejvhodnější možnosti dalšího postupu.

 

Finanční služby a bankovnictví

Máme bohaté zkušenosti z oblasti práva finančních služeb, včetně bankovního práva, leasingového práva, faktoringu, a práva obchodních i spotřebitelských úvěrů. Jsme specialisté na přípravu a posuzování smluvních manuálů bank a finančních společností. Provedeme Vám rovněž analýzu již uzavřených smluvních vztahů s bankami a finančními institucemi.

 

Právo hospodářské soutěže a nekalá soutěž

Zabýváme se rovněž právem hospodářské soutěže, jakož i nároky z nekalé soutěže, včetně ochrany obchodního tajemství. Poradíme Vám, jak se chovat, abyste neporušovali pravidla hospodářské soutěže nebo se nedopouštěli nekalé soutěže, případně Vám poradíme, jak se zásahům či ohrožením ze strany jiných osob bránit.

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby