Právní služby

Pracovní právo

Většina našich klientů má zaměstnance, pracovněprávní problematika tak patří k často poptávaným službám. Nastavte si efektivně a výhodně pracovněprávní vztahy uvnitř své společnosti.

Oblasti, které Vás zajímají

  • Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
  • Home-office
  • Vnitřní předpisy zaměstnavatele
  • Agenturní zaměstnávání
  • Výpověď z pracovního poměru
  • Náhrada škody a srážky ze mzdy
  • Kolektivní vyjednávání
  • Kontroly inspekce práce

Nastavení pracovněprávních vztahů

Pomůžeme Vám adekvátně nastavit podmínky pracovních poměrů u Vás ve firmě, abyste efektivně využívali možnosti, které Vám zákoník práce nabízí. Připravíme Vám běžné pracovní smlouvy i „manažerské“ smlouvy vedoucích zaměstnanců, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jakož i vnitřní předpisy. Budeme Vám nápomocni při ukončování pracovního poměru nebo v případě jeho neplatného skončení. Zanalyzujeme nároky z náhrady škody a připravíme dohodu o srážkách ze mzdy. Poradíme Vám, jak se vyvarovat riziku švarcsystému. Zastoupíme Vás v řízení před inspekcí práce a dalšími orgány státní správy. Pomůžeme i s ochranou osobních údajů zaměstnanců a GDPR. Zajišťujeme školení personalistů i vedoucích zaměstnanců.

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby