Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Květen 2024

Novela občanského zákoníku ve vztahu k párům stejného pohlaví

Prezident republiky podepsal novelu občanského zákoníku, která se týká stejnopohlavních párů a má vstoupit v účinnost od příštího roku. Novela posiluje některá práva partnerů (například ve vztahu ke společnému jmění či vdovství), nedošlo však k postavení partnerství zcela na úroveň manželství (rozdíly zůstávají např. v otázce osvojování dětí).

Elektronické plné moci

Prezident republiky podepsal novelu zákona o základních registrech, která má umožnit vystavování elektronických plných mocí, které budou sloužit pro jednání s úřady a budou evidovány v registru zastupování. Většina novely má nabýt účinnosti od července.

Ústavní soud k právu obviněného na bezplatnou obhajobu

Ústavní soud dospěl ve svém aktuálním nálezu k závěru, podle něhož jsou obecné soudy oprávněny nepřiznat bezplatnou obhajobu i nemajetnému obviněnému, pokud je schopen si za rozumných podmínek opatřit peníze na úhradu obhájce od osob jemu blízkých. Podle Ústavního soudu jsou však obecné soudy v těchto případech povinny proporcionálně zohlednit všechny pro  rozhodnutí důležité faktory (vymezení blízkých osob a jejich vztah k obviněnému, majetkové poměry blízkých osob, kontext majetkových vazeb mezi obviněným a blízkými osobami) tak, aby nepoškodily nejen právo obviněného na bezplatnou obhajobu, ale ani excesivně nezasáhly do vlastnických práv osob obviněnému blízkých.

 

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby