Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Červenec 2024

Nový stavební zákon nabyl účinnosti

Nový stavební zákon přináší celou řadu změn, jako např. sloučení územního a stavebního řízení do jednoho, digitalizaci celého procesu, koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů, zavedení nových lhůt, ale také rozdělení staveb na jednotlivé typy dle složitosti a zdražení povolování některých staveb.

Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním

Účinnosti nabyl nový zákon o hromadném občanském řízení soudním, který umožní za vymezených podmínek podávat spotřebitelům (ale i tzv. mikropodnikům) hromadné žaloby proti podnikatelům. Žalobcem v hromadném řízení může být pouze právnická osoba, která je zapsána do seznamu oprávněných osob podle zákona o ochraně spotřebitele, nebo společně více takovýchto osob. K hromadnému řízení je v prvním stupni věcně a místně příslušný Městský soud v Praze.

Změny u dohod o provedení práce

Od 1.7.2024 nabyla účinnosti právní úprava přinášející celou řadu změn do oblasti zaměstnávání zaměstnanců na základě DPP, která především zaměstnavatelům stanovuje nové registrační a ohlašovací povinnosti v oblasti důchodového a nemocenského pojištění.

Nejvyšší soud k možnosti zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky

Mezi právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12.6.2024 byla přijata i tato:

Zaměstnavatel může odstoupit od konkurenční doložky po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance i na základě smluvního ujednání, podle kterého je zaměstnavatel v uvedené době oprávněn od konkurenční doložky odstoupit bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu, popřípadě i na základě jinak obdobně sjednané možnosti odstoupení. V řízení, v němž se zaměstnanec po zaměstnavateli domáhá zaplacení peněžitého vyrovnání z konkurenční doložky, je však soud povinen poskytnout ochranu základním právům a legitimním zájmům zaměstnance, prokáže-li se, že zaměstnavatel jednal svévolně nebo zneužil své smluvně zakotvené možnosti odstoupit od konkurenční doložky.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby