Náš tým

Každou kancelář tvoří její lidé, proto si členy svého týmu pečlivě vybíráme. Poskytování právních služeb je založeno na naší interní specializaci, vzájemné spolupráci a zastupitelnosti.

JUDr. Vladimír Muzikář

JUDr. Vladimír Muzikář Advokát

Pokud řeším jakýkoli problém či případ klienta, snažím se vždy představit si dvě věci: jak bych se v dané situaci zachoval sám a jak se na věc bude pravděpodobně dívat soud. Při tomto posouzení mohu využít bohaté zkušenosti ze soudní praxe (dlouhé období mé činnosti jsem trávil u soudu prakticky od rána do večera) a rovněž zkušenosti z výkonu advokacie (více než 30 let praxe). Při analýze problému klienta vždy zvažuji nejen právní, ale i obchodní stránku věci a rovněž její lidský rozměr a praktičnost zvoleného řešení. Výsledkem tohoto postupu je, že mohu klientovi doporučit řešení, které je efektivní, ekonomické a časově přijatelné.

Vzdělání a praxe

 • V advokacii působím od roku 1988, kdy jsem absolvoval Právnickou fakultu v Brně a získal titul JUDr.
 • Advokátní zkoušky jsem vykonal v roce 1990 a stal se advokátem
 • Od roku 2006 působím též jako usazený euroadvokát na Slovensku

Jazyky

 • Německy
 • Italsky – na komunikativní úrovni
 • Anglicky – na komunikativní úrovni
 • Rusky – pasivně

Vybraná odborná publikační činnost:

 • Článek JUDr. Vladimíra Muzikáře „K (ne)valorizaci vnosů při vypořádání SJM“ publikovaný v Bulletinu advokacie 3/2024 (právnický časopis vydávaný Českou advokátní komorou), dostupný zde.
 • Článek JUDr. Vladimíra Muzikáře a JUDr. Andrey Kovač Muzikářové „Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva?“ publikovaný v Bulletinu advokacie 5/2023 (právnický časopis vydávaný Českou advokátní komorou), dostupný zde.
 • Článek JUDr. Vladimíra Muzikáře „Členský podíl v bytovém družstvu a SJM – odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil“ publikovaný v Bulletinu advokacie 4/2021 (právnický časopis vydávaný Českou advokátní komorou), dostupný zde.
 • Článek JUDr. Vladimíra Muzikáře a JUDr. Andrey Muzikářové „Aktuální otázky zániku účasti společníka ve společnosti s.r.o. při exekučním postižení jeho podílu“ publikovaný v Bulletinu advokacie 5/2018 (právnický časopis vydávaný Českou advokátní komorou), dostupný zde.
 • Článek JUDr. Vladimíra Muzikáře a Mgr. Andrey Muzikářové „Formální a obsahové náležitosti výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele“ publikovaný v Bulletinu advokacie online dne 27.8.2015, dostupný zde.
 •  Článek JUDr. Vladimíra Muzikáře a Mgr. Andrey Muzikářové „Praktické důsledky zastavení exekuce pro neplatnost rozhodčí doložky zejména z pohledu promlčení“ publikovaný v Bulletinu advokacie 6/2014 (právnický časopis vydávaný Českou advokátní komorou), dostupný zde.
 • Článek „Jak přiznávat náhradu nákladů v exekučním řízení po zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb.?“ publikovaný v Bulletinu advokacie 11/2013 (právnický časopis vydávaný Českou advokátní komorou), dostupný zde.

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany  Právní služby